Subvencions

Informació sobre subvencions en l'àmbit de l'esport.

30/12/2015

Subvencions a entitats esportives per a la temporada 2014-2015

9/12/2015

Subvencions per a activitats a realitzar per entitats  esportives exercici 2015

9/12/2015

Ajuts destinats a col·lectius amb necessitats econòmiques per a activitats esportives

3/12/2015

Subvencions a les entitats locals sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats esportives

27/11/2015

Subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre per a l'any 2015

18/11/2015

Aj. altafulla.Concessió de subvencions esportives municipals per a l’any 2015,

13/11/2015

Beques esportives per a infants i adolescents del municipi per al curs 2015-16

4/11/2015

Subvencions a entitats que realitzin activitats en l'àmbit esportiu, 2015

29/10/2015

Subvencions destinades al foment d'activitats culturals i esportives al municipi per a l'exercici 2015

22/9/2015

Subvencions a aquelles entitats i/o persones que duguin a terme activitats al terme municipal per al 2015

15/9/2015

Ajuts en educació física i de l'esport 2015-2016

15/9/2015

Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva 

7/9/2015

Subvencions de projectes i activitats esportives per a l'any 2015

3/9/2015

pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona

18/8/2015

Subvencions a aquelles entitats i/o persones que duguin a terme activitats al terme municipal per al 2015

13/8/2015

Beques per a la realització d'activitats esportives per al 2015

13/8/2015

Subvencions per a activitats esportives per a l'any 2015

11/8/2015

Subvencions a les entitats esportives per al foment de l'activitat física i l'esport, temporada 2014-2015

11/8/2015

Subvencions per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d'utilitat pública 

10/8/2015

Subvencions a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 

27/7/2015

Convocatòria i bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts esportius

24/7/2015

Subvencions o ajuts a entitats, associacions i agrupacions del municipi 

22/7/2015

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi

21/7/2015

Subvencions per als programes que presentin les entitats i associacions

20/7/2015

Subvencions destinades a les publicacions locals de les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015

14/7/2015

Subvencions en l'àmbit de promoció esportiva per a l'any 2015

11/7/2013

Catàleg Roba Seleccions Catalanes

11/7/2013

Model Comanda Roba Seleccions Catalanes